/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

L’Associació Claror – Alt Urgell,

va ser fundada l’any 1.976, per un grup de persones provinents de la Parròquia Sant Ot de la Seu d’Urgell. És una associació privada, sense ànim de lucre, de caràcter social i en règim de concert amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

La seva finalitat és l’atenció, el suport i la prestació de serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l’Alt Urgell, per tal de millorar-ne la qualitat de vida.

La Fundació Privada Claror
– Alt Urgell,

es constituí l’any 2014, i va ser declarada d’utilitat pública i registrada en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu de la Fundació és impulsar projectes de futur per a l’Associació i, alhora, assegurar la viabilitat econòmica de l’entitat.

L’Associació Claror – Alt Urgell,

va ser fundada l’any 1.976, per un grup de persones provinents de la Parròquia Sant Ot de la Seu d’Urgell. És una associació privada, sense ànim de lucre, de caràcter social i en règim de concert amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

La seva finalitat és l’atenció, el suport i la prestació de serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l’Alt Urgell, per tal de millorar-ne la qualitat de vida.

La Fundació Privada Claror
– Alt Urgell,

es constituí l’any 2014, i va ser declarada d’utilitat pública i registrada en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu de la Fundació és impulsar projectes de futur per a l’Associació i, alhora, assegurar la viabilitat econòmica de l’entitat.

El Centre Claror disposa de tres serveis

 

Servei
de teràpia
ocupacional

SERVEI D’HABITATGE

llar residència CLAROR

CLUB
ESPORTIU CLAROR

El Centre Claror disposa de tres serveis

 

Servei
de teràpia
ocupacional

SERVEI D’HABITATGE

llar residència CLAROR

CLUB
ESPORTIU CLAROR

S’actua en diferents projectes, tant d’ocupació terapèutica com d’activitats d’ajustament personal,
sempre amb l’objectiu de potenciar les capacitats de les persones