/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

SERVEIS

Té per objectiu desenvolupar i mantenir les capacitats de cada persona. Es fomenta la màxima autonomia personal i social, així com la inclusió en la societat.

Per poder adequar les activitats i les intensitats de suport a les necessitats de cada  persona, s’ofereixen dos serveis diferenciats

Serveis de Teràpia Ocupacional
(STO i  STO-Auxiliar)

Un pla d’atenció individualitzat que, mitjançant activitats terapèutiques i d’ajustament personal, permet a la persona assolir, dins de les seves possibilitats, la màxima integració social. Les activitats que es desenvolupen van dirigides a millorar el benestar, l’autonomia de les persones i a fomentar les seves competències i capacitats.

Servei Ocupacional
d’Inserció (SOI)

En aquest servei es fan activitats pre-laborals, destinades a l’adquisició i manteniment d’hàbits laborals i de coneixements que puguin facilitar una possible incorporació al món del treball.