/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

HISTÒRIA

L’Associació
Claror – Alt Urgell

va ser fundada l’any 1.976, per un grup de persones provinents de la Parròquia Sant Ot de la Seu d’Urgell. És una associació privada, sense ànim de lucre, de caràcter social i en règim de concert amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

La seva finalitat és l’atenció, el suport i la prestació de serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l’Alt Urgell, per tal de millorar-ne la qualitat de vida.

Fins l’any 1988, les activitats es van desenvolupar en locals cedits per diferents entitats de la ciutat. En aquesta data es van inaugurar les primeres instal·lacions del Taller Claror, situades a l’avinguda del Valira nº 19 de la Seu d’Urgell.

L’any 1996, es va crear un nou servei, la Llar-Residència Claror, per a persones usuàries del Centre Ocupacional. Inicialment va ubicar-se en un pis de la ciutat.

La manca d’espai per al desenvolupament de les activitats va comportar que s’ampliés el Taller Ocupacional, amb la remodelació de la planta baixa i l’adequació del pati i jardí l’any 2002.

L’any 2008 es construïren els nous locals de la Llar Residència, instal·lada al pis superior al Taller Claror. Consta de 12 places.

L’any 2014 es constituí la Fundació Claror-Alt Urgell, declarada d’utilitat pública i registrada a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és impulsar projectes de futur per a l’Associació i, alhora, assegurar la viabilitat econòmica de l’Entitat.

L’any 2017 s’aprovà el canvi de nom de l’Associació Pro-Minusvàlids de l’Alt Urgell que passà a anomenar-se Associació Claror – Alt Urgell.

HISTÒRIA

L’Associació
Claror – Alt Urgell

va ser fundada l’any 1.976, per un grup de persones provinents de la Parròquia Sant Ot de la Seu d’Urgell. És una associació privada, sense ànim de lucre, de caràcter social i en règim de concert amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

La seva finalitat és l’atenció, el suport i la prestació de serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l’Alt Urgell, per tal de millorar-ne la qualitat de vida.

Fins l’any 1988, les activitats es van desenvolupar en locals cedits per diferents entitats de la ciutat. En aquesta data es van inaugurar les primeres instal·lacions del Taller Claror, situades a l’avinguda del Valira nº 19 de la Seu d’Urgell.

L’any 1996, es va crear un nou servei, la Llar-Residència Claror, per a persones usuàries del Centre Ocupacional. Inicialment va ubicar-se en un pis de la ciutat.

La manca d’espai per al desenvolupament de les activitats va comportar que s’ampliés el Taller Ocupacional, amb la remodelació de la planta baixa i l’adequació del pati i jardí l’any 2002.

L’any 2008 es construïren els nous locals de la Llar Residència, instal·lada al pis superior al Taller Claror. Consta de 12 places.

L’any 2014 es constituí la Fundació Claror-Alt Urgell, declarada d’utilitat pública i registrada a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és impulsar projectes de futur per a l’Associació i, alhora, assegurar la viabilitat econòmica de l’Entitat.

L’any 2017 s’aprovà el canvi de nom de l’Associació Pro-Minusvàlids de l’Alt Urgell que passà a anomenar-se Associació Claror – Alt Urgell.