/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

HISTÒRIA

La Fundació privada Claror-Alt Urgell es constituí l’any 2013, i va ser declarada d’utilitat pública i registrada en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de la Fundació és impulsar projectes de futur per a l’Associació i, alhora, assegurar la viabilitat econòmica de l’entitat.

MISSIÓ
La Fundació té per objecte dotar l’Associació Claror – Alt Urgell dels instruments i mitjans econòmics per tal que pugui promoure i desenvolupar les activitats i finalitats de la pròpia Associació.
VISIÓ
  • Assegurar la posició de l’Associació com a punt de referència en el sector d’assistència i integració social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Donar una gestió eficient i transparent als recursos captats per desenvolupar els projectes, que són vitals per al futur de les persones.
  • Vetllar per evitar situacions de desemparament.
VALORS
  • Transparència en la gestió.
  • Eficàcia en els resultats.
  • Compromís amb les persones.
  • Respecte a la diversitat.
  • Millora continua.