/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */
LLAR RESIDÈNCIA
La Llar Residència es destina a les persones usuàries del centre ocupacional que necessiten diferents tipus de suports per  desenvolupar una vida autònoma.

  • Un tracte de confiança, proper en un ambient distès, confortable i acollidor que potencia un sentiment familiar entre els residents.
  • El recolzament tècnic i personal per tal que puguin viure i desenvolupar-se amb una bona qualitat de vida. Al mateix temps, es fomenta la inclusió dins la societat.
  • La participació de les persones en la presa de decisions relacionades amb el seu dia a dia, donant valor als seus desitjos i anhels.
  • Atenció a la salut personal i acompanyament terapèutic mitjançant un Conveni amb l’Institut Català de la Salut.
  • Foment d’activitats d’oci i lleure
  • Atenció, suport i acompanyament en la gestió econòmica.
Equip de professionals

Està format per:

Educadors
Psicòleg
Pedagog
Infermera
Treballador social
Direcció tècnica.

El servei té caràcter permanent i funciona els 365 dies de l’any.