/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

MISSIÓ

La missió principal de l’Associació és l’atenció, el suport i la prestació de serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l’Alt Urgell. Es tracta de millorar la seva qualitat de vida, facilitant-les les eines, els mitjans i els suports necessaris per aconseguir-ho, amb la màxima autonomia.

VISIÓ

  • Acompanyament de les persones i les seves famílies, a base de proporcionar atenció i suports en tots els àmbits de la seva vida.
  • Treball al costat de les persones. Per tal que puguin assolir una qualitat de vida i un desenvolupament personal que els permeti la màxima participació i integració social dins la comunitat.
  • El Taller Claror i la Residència Claror volen ser un centre de referència a la comarca de l’Alt Urgell, on els professionals tenen la persona com a objectiu comú de treball. Per a això ofereixen als usuaris la màxima eficiència amb serveis de qualitat, facilitant-los els recursos i suports necessaris per tal de potenciar les seves capacitats.

VALORS

  • Respecte.
  • Atenció.
  • Compromís.
  • Professionalitat.
  • Responsabilitat.
  • Cooperació amb la comunitat.