/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

PATRONS

Segons els Estatuts de la Fundació, els Patrons són els membres de la Comissió Delegada de la Junta Directiva de l’Associació Claror-Alt Urgell. Els càrrecs són totalment gratuïts.

En l’actualitat, els patrons són:

Matilde Nadal Miralles, //  Presidenta
Lluís Cascante Gomis.  //  Vicepresident
Joan Cerqueda Malé.   //  Secretari
Ignasi Navarri i Benet.  //  Vocal
Joan Caminal Mur,  //  Vocal
Enric Santos Faugerat.  //  Vocal