/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

PATRONS

Segons els Estatuts de la Fundació, els Patrons són els membres de la Comissió Delegada de la Junta Directiva de l’Associació Claror-Alt Urgell. Els càrrecs són totalment gratuïts.

En l’actualitat, els patrons són:

Matilde Nadal Miralles //  Presidenta
Lluís Cascante Gomis  //  Vicepresident
Joan Cerqueda Malé  //  Secretari
Eusebi Llahí Roqué  //  Tresorer
Ignasi Navarri i Benet //  Vocal
Enric Santos Faugerat.  //  Vocal