/* PULSAR I CERRAR */ /* TODOS CERRADOS */

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La teva privacitat i els teus drets es respecten en aquesta web.
En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

Mai se sol·licita informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que requereixis.

Mai compartim informació personal dels usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa.

Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

L’Associació Claror Alt Urgell ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals
Identitat del Responsable: Associació Claror Alt Urgell
Av. Valrira, 19
25700 la seu d’urgell
Adreça electrònica: administracio@tallerclaror.org

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de contacte per poder respondre a les diferents preguntes.

Per al tractament de dades dels usuaris s’implementen totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis quese apliquessin a la teva informació
En el tractament de les teves dades personals, s’aplicaran els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Consentimient per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Només sol·licitem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.

Els mínims possibles.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingutdes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, infromarem del termini de conservació corresponent.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.

Com s’obtenen dades personals en aquesta web
Formulari de contacte.
Butlleta Fes-te Soci
Formulari voluntariat Special Olympics

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Associació Claror Alt Urgell s’estan tractant dades personals que ens concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:
Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
Sol·licitar la seva rectificació o supressió
Sol·licitar la limitació del seu tractament
Oposar-se al tractament
Sol·licitar la portabilitat de les dades
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, l’Associació Claror Alt Urgell. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracte teves dades personals?
Quan un usuari omple el formulari de contacte està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable l’Associació Claror Alt Urgell. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser:  nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per l’Associació Claror Alt Urgell, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

L’Associació Claror Alt Urgell, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ.

Legitimació per al tractament de les teves dades
La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Categoria de dades
Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives, concretament, nom i correu electrònic.

Per quant de temps conservaré les teves dades?
Les dades personals es conservaran seguint el següent criteri:
Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?
Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, l’Associació Claror Alt Urgell, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Les dades es comunicaran a les següents empreses per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, www.tallerclaror.org, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.
Hosting: Hetzner Online

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a Urgellet Inversions SL a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de Urgellet Inversions SL (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Navegació
En navegar a  www.tallerclaror.org .com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els com a servei d’anàlisi de tercers: a Google Analytics.

Secret i seguretat de les dades
L’Associació Claror Alt Urgell es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

L’Associació Claror Alt Urgell no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades
Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a www.tallerclaror.org exonerant a l’Associació Claror Alt Urgell de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l’Associació Claror Alt Urgell en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat

Canvis en la política de privacitat
L’Associació Claror Alt Urgell es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials
D’acord amb la LSSICE, l’Associació Claror Alt Urgell no realitza pràctiques de SPAM,

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, l’Associació Claror Alt Urgell es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Dubtes o consultes sobre aquesta política o els teus drets
Si tens alguna pregunta o comentari sobre aquesta política, o si tens alguna inquietud sobre la manera com s’ha pogut gestionar alguna informació personal que m’hagis proporcionat, pots contactar per correu electrònic a: administracio@tallerclaror.org